Menighedsrådet

    

     Menighedsrådet er sognets øverste politiske 

     myndighed og de ni valgte medlemmer vælges

     for en fireårig periode af gangen.

    

Det nuværende menighedsråd blev indsat 1. søndag i advent 2016 og sidder indtil 1. søndag i advent 2020

Derudover er sognets tre præster fødte medlemmer af rådet, og kordegnen fungerer som sekretær uden stemmeret.

 

Formand:

Vita Kastberg Friis - 58 52 54 62 eller 22 90 79 52 - mail: famfriis@godmail.dk

Medlem af: Forretningsudvalget, Kirke- og præsteboligudvalget & Aktivitetsudvalget

 

Næstformand & Kasserer:

Margaret Zoll Nielsen - 30 54 28 92 - mail: kasserer@antvorskov.dk

Medlem af: Forretningsudvalget, Redaktionsudvalget & Kirke- og præsteboligudvalget 

 

Kirkeværge:

Gerhard Dürkop - 58 52 88 23 eller 23 44 67 60 - mail: gerharddurkop@gmail.com

Medlem af: Kirkegårdsudvalget & Redaktionsudvalget

 

Kontaktperson:

Egon Henriksen - 61 11 06 29 - mail: Svejbollevej4@gmail.com

Medlem af: Forretningsudvalget, Valgudvalget & Kirke- og præsteboligudvalget 

 

Medlemmer:

Birgitte Munthe Jacobsen - 30 26 03 16 - mail: birja@stofanet.dk

Medlem af: Aktivitetsudvalget, Menighedsplejen, Frivillige & Kunstgruppen

 

Lonni Mebus Sørensen - 40 54 32 93 - mail: lonnimebus@gmail.com

Medlem af: Aktivitetsudvalget & Valgudvalget

 

Trine Schøn Nielsen - 28 49 40 16 - mail: trinesnielsen@gmail.com

Medlem af: Aktivitetsudvalget & Redaktionsudvalget

 

Jan I. Jernbroth - 58 53 11 65 eller 50 24 00 96 - mail: janivan@outlook.dk

medlem af: Vandrekirken

 

Pia Eschricht Jensen - mail: Pinse@live.dk

Medlem af: Valgudvalget & Kirkegårdsudvalget

 

Suppleant:

Birgit Lindgren

 

Sognepræster:

Sine Sofie Sørensen, Helle Viuf & Elizabeth Knox-Seith

(se mere under præster)