We are updating our website design to improve the experience on our site.

Menighedsrådet

    

     Menighedsrådet er sognets øverste politiske 

     myndighed og de ni valgte medlemmer vælges

     for en fireårig periode af gangen.

    

Det nuværende menighedsråd blev indsat 1. søndag i advent 2016 og sidder indtil 1. søndag i advent 2020

Derudover er sognets to præster fødte medlemmer af rådet, og kordegnen fungerer som sekretær uden stemmeret.

 

Formand:

Vita Kastberg Friis - 58 52 54 62 eller 22 90 79 52 - mail: famfriis@godmail.dk

Medlem af: Forretningsudvalget, Kirke- og præsteboligudvalget & Aktivitetsudvalget

 

Næstformand & Kasserer:

Margaret Zoll Nielsen - 30 54 28 92 - mail: kasserer@antvorskovkirke.dk

Medlem af: Forretningsudvalget, Redaktionsudvalget & Kirke- og præsteboligudvalget 

 

Kirkeværge:

Gerhard Dürkop - 58 52 88 23 eller 23 44 67 60 - mail: gerharddurkop@gmail.com

Medlem af: Kirkegårdsudvalget & Redaktionsudvalget

 

Kontaktperson:

Egon Henriksen - 61 11 06 29 - mail: Svejbollevej4@gmail.com

Medlem af: Forretningsudvalget, Valgudvalget & Kirke- og præsteboligudvalget 

 

Medlemmer:

Birgitte Munthe Jacobsen - 30 26 03 16 - mail: birja@stofanet.dk

Medlem af: Aktivitetsudvalget, Menighedsplejen, Frivillige & Kunstgruppen

 

Lonni Mebus Sørensen - 40 54 32 93 - mail: lonnimebus@gmail.com

Medlem af: Aktivitetsudvalget & Valgudvalget

 

Trine Schøn Nielsen - 28 49 40 16 - mail: trinesnielsen@gmail.com

Medlem af: Aktivitetsudvalget & Redaktionsudvalget

 

Jan I. Jernbroth - 58 53 11 65 eller 50 24 00 96 - mail: janivan@outlook.dk

medlem af: Vandrekirken

 

Pia Eschricht Jensen - mail: Pinse@live.dk

Medlem af: Valgudvalget & Kirkegårdsudvalget

 

Suppleant:

Birgit Lindgren

 

Sognepræster:

Sine Sofie Sørensen og Sara Hidalgo

(se mere under præster)